انتقادروزنامه اعتماد از برخورد برخی رسانه ها با مذاکرات هسته ای

روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:

چگونه است وقتی تیم ملی فوتبال ایران به جام‌جهانی می‌رود حتی اگر نقاط ضعفی هم وجود داشته باشد همه مردم بلااستثنا در حمایت از تیم ملی خود قدعلم می‌کنند و نسبت به پیروزی آنها تعصب نشان می‌دهند.بی‌شک صحنه مذاکرات پرونده هسته‌یی از اهمیت تاریخی بیشتری برخوردار است و نباید برخی رسانه‌ها اجازه دهند جایگاه آنها سکوی تضعیف مذاکره‌کنندگان قرار گیرد.

به عبارت دیگر وزیر امور خارجه که فرمان و سکان کشتی مذاکرات چنین پیچیده و تاریخی را بر عهده دارد و تازه ماه‌های اول آن است و ممکن است چندین سال طول کشد نباید آنچنان در تنگنا قرار گیرد که اذعان دارد در پشت میز مذاکره با گروه 1+5 موفق است، تنگنایی ندارد و احترامش محفوظ است ولی در فضای داخلی کشور برخی ناآگاهانه یا از موضع جناحی به تضعیف پروسه مذاکره پرونده هسته‌یی و مذاکره‌کنندگان مشغول هستند.

فضای باز و دموکراتیک بعد از انتخابات به همه اجازه می‌دهد هر نظر و عقیده‌یی را مطرح سازند که در جای خود بسیار محترم و ارزشمند است ولی نباید از فضا برای تضعیف مذاکرات پرونده هسته‌یی که پروژه‌یی ملی است استفاده شود که حاصل آن خدشه به منافع و امنیت کشور خواهد بود.یادمان نرفته در هشت سال گذشته برای نقل قول از ترجمه ‌ گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در خبرگزاری‌های دولتی به چاپ رسیده بود برخی نویسندگان و تحلیلگران تحت تعقیب قرار گرفتند و اکنون هیچ حد و حصری بر اظهارنظرها و مواضع انتقادی وجود ندارد.

17302

کد N142829