در برنامه تلویزیونی؛

جهانگیری: با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از بحران های بین المللی عبور می کنیم

جهانگیری,معاون اول

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: با ابلاغ سیاست های جدید اقتصاد مقاومتی ضمن مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار کنونی دشمنان علیه ملت ایران، اقتصاد کشور با یک برنامه ریزی بلندمدت می تواند بدون تاثیرپذیری از بحران های بین المللی، همچنان در مسیر توسعه و پیشرفت باشد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده در دولت در اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: موفقیت و رشد کشور منوط به استمرار اجرای سیاست های دقیق علمی است اما متاسفانه برخی مواقع سیاست های شتابزده و غیرعلمی همراه با تغییرات مداوم، مانع از تحقق این هدف شده است.

وی با بیان اینکه سیاست های علمی باید به نحوی باشد که با تغییر سه قوا، همچنان به روند برنامه ریزی شده و اجرایی خود در مسیر پیشرفت و تعالی کشور ادامه دهد، خاطرنشان کرد: با ابلاغ این سیاست های علمی از سوی رهبر معظم انقلاب، باید مسیر تعیین شده تا رسیدن به اهداف مورد نظر با قدرت از سوی هر دولتی ادامه یابد.

ادامه دارد..

شبد**2023
کد N142712