انجمن همبستگی تقسیم از دولت ترکیه شکایت می کند

انجمن همبستگی

آنکارا - ایرنا - ˈانجمن همبستگی تقسیمˈ که از آن به عنوان هماهنگ کننده تظاهرات ضد دولتی در تابستان گذشته در ترکیه یاد می شود ، در پی اقامه دعوی علیه دولت آنکاراست.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، این انجمن اعلام کرد که به علت سرکوب شدید معترضان ضد دولتی توسط پلیس به هنگام تجمع معترضان در شهرهای مختلف ، از دولت آنکارا به دادگاه شکایت خواهد کرد.

انجمن همبستگی تقسیم در اقامه دعوی خود دولت آنکارا را به کشتن شش نفر و زخمی کردن هزاران نفر متهم کرده است.

ناآرامی ها در ترکیه با اعتراض به تصمیم دولت اردوغان برای تخریب یک پارک در میدان تقسیم شهر استانبول با هدف ساخت مرکزی تجاری شروع شد.

تظاهرات معترضان بعداز مداخله نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه و استفاده از گازهای فلفل و اشک آور و ماشین های آب پاش به درگیری های خونین بین دو طرف منجر و دامنه ناآرامی ها به سراسر ترکیه کشیده شد.

بی اعتنایی نخست وزیر ترکیه به مطالبات معترضان ، لغو نکردن سفرش به شمال آفریقا ، عذرخواهی نکردن از مردم ، تشدید اقدامات نیروهای پلیس و امنیتی و اظهارات تهدیدگونه اردوغان نه تنها آبی بر شعله های آتش خشم معترضان نریخت بلکه همچون پاشیدن بنزینی شعله های این آتش را شعله ورتر کرد.

مردم ترکیه در کنار اعتراض به برخی سیاست های داخلی دولت اردوغان، از مداخله آنکارا در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست های مسلح ضد نظام و مردم سوریه راضی نیستند.

برخی از ناظران ، ناآرامی های اخیر ترکیه را ترجمه مداخلات دولت اردوغان در امور داخلی سوریه و حمایت همه جانبه آن از تروریست ها ارزیابی کرده اند.

در این ناآرامی ها تاکنون شش نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده اند

خاورم ** 230** 3404
کد N142696