سردار کارگر:

پیشرفت‌های نظامی حاصل اعتماد به نیروهای داخلی است

بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس,دفاع مقدس

همشهری آنلاین: رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ما با وجود تحریم‌ها در عرصه نظامی پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم افزود: دلیل این امر این بوده که ما روی پای خودمان ایستادیم و به نیروهای داخلی بیشتر اعتماد کردیم.

دفاع > دفاع مقدس- همشهری آنلاین:
رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ما با وجود تحریم‌ها در عرصه نظامی پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم افزود: دلیل این امر این بوده که ما روی پای خودمان ایستادیم و به نیروهای داخلی بیشتر اعتماد کردیم.

سرار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل پیشرفت کشور در عرصه های تجهیزاتی دفاعی گفت: مسلم این است که با وجود تحریمها ما خود اتکایی و روی پای خود ایستادن را تمرین کردیم و این نشان می دهد تحریمها در تولیدات و پیشرفتهای علمی و تولید دانش اثر برعکس داشته داشته چون معلوم شده ما روی پای خودمان ایستادیم و به نیروهای داخلی بیشتر اعتماد کردیم لذا نیروهای داخلی موفق شدند بهترین های دنیا را تولید کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا شاهد هستیم هر سال وزارت دفاع، صنایع نظامی و نیروهای مسلح در مورد تجهیزات پیشرفته دنیا به کلاس های بالاتر و تجهیزات بالاتر دست پیدا می کنند و معلوم است نیروهای مسلح روز به روز از نظر کیفی و کمی پیشرفت خوبی از نظر تجهیزات دفاعی داشتند.