ملک عبدالله دوم:

طرح وطن جایگزین برای فلسطینی ها توهم سیاسی است

آفریقا و خاورمیانه

پادشاه اردن طرح وطن جایگزین برای فلسطینی ها را توهم سیاسی که هرگز رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، ملک عبدالله دوم اعلام کرد: وطن جایگزین توهم سیاسی غیر موجودی است که هرگز وجود نخواهد داشت.

پادشاه اردن که در جمع مسئولان اجرایی،قضایی و شخصیت های پارلمانی این کشور افزود: اردن، اردن است و فلسطین نیز فلسطین. اردن می تواند از منافع عالی ملی خود را به ویژه درباره آنچه با مذاکرات سازش ارتباط پیدا می کند حمایت کند.