المیادین اعلام کرد:

13 کشته و 15 زخمی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در صلاح الدین و بغداد

آفریقا و خاورمیانه

شبکه المیادین از کشته و زخمی شدن 28 نفر در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در صلاح الدین و شهرک صدر بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه المیادین اعلام کرد: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده ای که یک عامل انتحاری آنرا در نزدیکی مرکز ایست بازرسی در استان صلاح الدین هدایت می کرد پنج نظامی عراقی کشته شدند.

خبرنگار المیادین همچنین از کشته شدن سه نظامی عراقی با خودرو بمبگذاری شده در منطقه وادی الموت حدفاصل تکریت و بیجی خبر دادند.

المیادین همچنین به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن پانزده نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد اشاره کرد.