اعلام آمادگی سوریه برای کمک به اجرای قطعنامه 2139 شورای امنیت

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل و دیگر سازمانهای بشردوستانه برای اجرای قطعنامه 2139 شورای امنیت درباره کمکهای انسانی به سوری ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت خارجه سوریه با صدوربیانیه ای برای همکاری با هماهنگ کننده سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی در امور انسان دوستانه در سوریه برای چگونگی اجرای قطعنامه شماره 2139 سازمان ملل درباره تلاش های بشردوستانه اعلام آمادگی کرد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: سوریه همواره به وظایف خود برای فراهم آوردن نیازهای اساسی مردم سوریه عمل کرده است و از سال 2012 با سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه تلاشهای انسان دوستانه همکاری کرده است.

در این بیانیه آمده است: حل بحران انسانی در سوریه نیازمند درمان ریشه ها و عواملی است که این بحران را به وجود آورده است. در راس آنها مبارزه با تروریسم مورد حمایت بیگانگان و رفع تحریم های یکجانبه ضد سوری از سوی آمریکا،اتحادیه اروپا و دیگر کشورها است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: دمشق اذعان شورای امنیت به رشد تروریست تکفیری وابسته به القاعده و درخواست این شورا برای مبارزه با تروریسم و شکست آن را گامی مثبت می داند که گامهای تکمیلی شامل قطع کمکهای مالی و نظامی و کمک های آموزشی باید برداشته شود.

در این بیانیه آمده است: سوریه آماده هر گونه همکاری صادقانه برای فراهم آوردن نیازهای اساسی شهروندان خود است اما در مقابل بر اهمیت تلاشهای بین المللی به دور از سیاسی کاری و سوء استفاده از رنجهای انسانی تاکید دارد.

 

خواندنی از سراسر وب