چهار بند از طرح حمایت از صنعت برق در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد

کمیسیون صنایع و معادن

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن از بررسی چهار بند از طرح حمایت از صنعت برق در این کمیسیون خبر داد.

ˈنادر قاضی پورˈ در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفت: در جلسه عصرامروز کمیسیون بندهای یک تا چهار این طرح 14 ماده ای مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون درباره ایراداتی که در زمان بررسی کلیات آن از سوی نمایندگان مطرح شد ، چه اقدامی انجام داده است گفت: دو بند این طرح از سوی کمیسیون انرژی حذف شده و یک بند هم به این طرح اضافه شده است. یادآور می شود کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی طرح حمایت از صنعت برق را مورد بررسی قرار می دهد

همچنین محمد رضا خان محمدی از بررسی گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص عملکرد و برنامه های انجمن مذکور با حضور مدیران عامل این صنعت خبر داد.

سیام(4)**2021**1449
کد N142536