موضع آمریکا در صندوق بین المللی پول اعضا را دلسرد کرده است

صندوق پول

تهران -ایرنا- وزیران دارایی و رییسان بانک های مرکزی گروه 20 یک شنبه از عدم تمایل آمریکا در تصویب اصلاحات سال 2010 این سازمان ابراز تاسف شدید کردند.

خبرگزاری فرانسه یکشنبه از سیدنی گزارش داد که ˈجو هاکیˈ وزیر خزانه دارایی استرالیا گفت که شرکت کنندگان از تاخیر واشنگتن در اعطای حق بیشتر به اقتصاد های نوظهور -بویژه چین - در این سازمان ˈعمیقا دلسردˈ شده اند.

هاکی گفت: این اصلاحات برای صندوق بین المللی پول به عنوان نماینده تمام اعضای آن است یک تضمین محسوب می شود . وی از آمریکا خواست این اصلاحات را مورد تایید قرار دهد تا در نشست بعدی این صندوق در بهار آینده مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی باتوجه به اینکه صندوق بین المللی پول درنظرداردبه کشور بحران زده اوکراین کمک کند بر اهمیت یک ˈصندوق قدرتمندˈ تاکید کرد.

اقتصاد های نوظهور مثل چین و برزیل اعلام کرده اند که تاثیر کم آنها در این نهاد بین المللی به طور ناکافی قدرت آنها در جهان را بیان می کند.

آمریکا بیشترین سهم در صندوق بین المللی پول را که در واشنگتن مستقر است دارد و تصویب نشدن اصلاحات مورد قبول صندوق توسط آمریکا مهم ترین مانع کشورهای درحال توسعه برای ابراز وجود در این نهاد عنوان می شود.گفته می شودکه کاخ سفید از کنگره خواستار نظر شده که کنگره آن کشور با اصلاحات مخالفت کرده است.

مترجمام**1533**1547
کد N142350