گزارش خبری/

پشت پرده گسترش روابط اردن با رژیم صهیونیستی با وجود مخالفتهای مردمی