تجمع مقابل مجلس: این بار کارمندان راه آهن

ایسنا نوشت:

تعدادی از کارمندان رسمی راه‌آهن با تجمع مقابل مجلس خواستار انتقال به شرکت راه‌آهن که به صورت اجباری به جای دیگری منتقل شده بودند، شدند.آنها درخواست داشتند که به محل اصلی خدمت‌شان منتقل شوند.
این کارمندان متقاضی این بودند که به شرکت اصلی خدمت‌شان مجددا انتقادل داده شوند. این افراد از کارمندان رسمی راه‌آهن بودند که به گفته خود، دارای سابقه 25 سال بودند. آنها از کمیسیون اصل 90 مجلس تقاضا داشتند که به این موضوع رسیدگی کرده تا از بلاتکلیفی درآیند.
45231

کد N142079