عراقچی در اجلاس اکو:

ایران متعهد به حمایت از فعالیت‌های اکو است

سیاست خارجی

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی متعهد است که از فعالیت های اکو حمایت کند. از نظر ما بهترین ترتیب همکاری بین کشورهای همسایه در اکو وجود دارد و جمهوری اسلامی به ارائه خدمات و حمایت خود با هدف ارتقاء ارتباطات دوستانه، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی منطقه ای اکو که صبح امروز در تهران آغاز شد، گفت: شورای منطقه ای یک برنامه سالیانه برای تضمین برنامه های سازمان اکو است که نشان می دهد دارای تنوع هستند و می تواند از نظر منطقه ای اجرا شود.

وی افزود: انتظار می رود برنامه ها بر اساس موجودیت منابع و کشورهای عضو انتخاب شود. هدف اصلی پیوستگی سازمان است و امیدواریم بیست و چهارمین جلسه به همین مقصد برسد.

عراقچی با اشاره به اینکه در سومین دهه همکاری های اکو هستیم، بیان کرد: منطقه اکو از پتانسیل های عظیمی برای همکاری برخوردار است. بیست و یکمین جلسه وزرای خارجه اکو در نوامبر در تهران برگزار شد که اذعان داشت باید تغییراتی در الگو ایجاد شود و این جلسه نیز بر اصلاحات تاکید دارد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ادامه داد: شورای برنامه ریزی اکو می تواند نقش قاطعی برای حضور اطمینان از اهداف آتی اکو داشته باشد و انتظار می رود که بر روی برنامه های سالانه نتیجه محور بیشتر برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه برای بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اکو هنوز یک دغدغه است، تصریح کرد: اکو ترتیبات را برای همکاری منطقه نیز آماده کرده است بر این اساس همکاری در حوزه انرژی، محیط زیست، فعالیت های تسهیل تجارت، استانداردهای صنعتی، امنیت غذایی و... باید مورد توجه قرار گیرد.

عراقچی با اشاره به حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکو بیان کرد: کارهای اکو باید پژوهش محور باشد و نیازمند است که یک روند و رویکرد مشترک در جلسه شورای برنامه ریزی داشته باشیم. جمهوری اسلامی متعهد است که از فعالیت های اکو حمایت کند. از نظر ما بهترین ترتیب همکاری بین کشورهای همسایه در اکو وجود دارد و جمهوری اسلامی به ارائه خدمات و حمایت خود با هدف ارتقاء ارتباطات دوستانه، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ادامه می دهد.