آمریکا جمهوری آذربایجان را به اجرای تعهدات خود در قبال جامعه مدنی این کشور دعوت کرد

آمریکا

باکو- ایرنا- ˈدانیل بایرˈ سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتشار بیانیه ای، جمهوری آذربایجان را به اجرای تعهدات خود در قبال جامعه مدنی این کشور و سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری جمهوری آذربایجان، بایر در بیانیه ای که با عنوان ˈ تغییرات ناگهانی در قوانین آذربایجان و ادامه فشار علیه جامعه مدنی و فعالان مخالفˈ منتشر کرد، گفت تغییرات جدیددر قوانین، عرصه را برای فعالیت جامعه مدنی مستقل و آزاد در جمهوری آذربایجان تنگ تر کرده و با تعهدات این کشور در قبال سازمان امنیت و همکاری اروپا در تضاد است.

مجلس جمهوری آذرباجان در سال میلادی گذشته قانونی تصویب کرد که موجب محدودتر شدن

امکان تامین مالی سازمانهای غیر دولتی در این کشورشد و این مصوبه در آغاز سال میلادی جاری از سوی رییس جمهوری این کشور مورد تایید قرار گرفت.

در بیانیه مزبور تغییرات ناگهانی در قوانین جمهوری آذربایجان به مثابه فشار علیه فعالان جامعه مدنی و مخالفان دولت ارزیابی شده است.

در این بیانیه همچنین به پیگیری دقیق روند رسیدگی به پرونده ˈآنار محمدلیˈ رییس مرکز تدریس دموکراسی و نظارت بر انتخابات از سوی آمریکا اشاره شده و از امکان ارتباط حبس وی با مساله نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اخیر در جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی شده است.

جمهوری آذربایجان، حبس آنار محمدلی را با فعالیت بازرگانی غیر قانونی وی و فرار از مالیات در ارتباط خوانده است.

بایر تصریح کرده است که دولت آمریکا خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده جمعی از مخالفان و منتقدان دولت آذربایجان از جمله ˈایلقار محمدافˈ رییس جنبش ˈرئآلˈ، ˈتوفیق یعقوب لوˈ معاون حزب ˈمساواتˈ و فعالان جنبش جوانان ˈ نداˈ از سوی دادگاه است.

خاورم*1206*1446
کد N141609