مصری در جمع خبرنگاران:

تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس/ دغدغه نمایندگان در خصوص مذاکرات هسته ای

مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی برای محقق شدن حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری و دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص اظهار نظرهای برخی مسئولان آمریکایی از مباحثی بود که نمایندگان درباره آن صحبت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی سه بحث مهم مطرح شد و نخستین بحث در خصوص نتایج سیاسی کنفرانس بین المجالس اسلامی و حضور فعال مجالس کشورهای اسلامی در این کنفرانس بود.

وی یکی از مهمترین مباحث جلسه غیرعلنی امروز را بحث اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:  در این باره تاکید شد با کمک سایر قوا حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری محقق شود و اگر ملزومات آن در مجلس مورد نیاز باشد هرچه زودتر انجام شود و لوایحی را که دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز دارد تدوین کند و در فرصت باقی مانده آنها را بررسی کرده و به تصویب برساند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از بحث های مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز را دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص اظهار نظر برخی مسئولان آمریکایی دانست و گفت:  نمایندگان در خصوص مذاکرات هسته ای نگرانی هایی را مبنی بر اینکه بحث هایی خارج از دستور کار مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرد مطرح کردند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این بحث ها می توانست در جلسه علنی نیز مطرح شود اظهار داشت: ما در جلسات رسمی طرح یا لایحه و نطق میان دستور را در دستور کار داریم و بحثی که خارج از دستور کار مجلس باشد در جلسه غیرعلنی مطرح می شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرنگاران مهر با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس اظهارداشتند که لاریجانی در این جلسه به نمایندگان مجلس توصیه کرده تا در اظهار نظرات خود در نقد عملکرد دولت به ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای اطلاعات خود را از منابع موثق دریافت و سپس اظهار نظر کنند.