انتخابات شهرداری های ترکیه آینده حزب حاکم و کردها را مشخص می کند

کردهای ترکیه

آنکارا - ایرنا - نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه به همان اندازه که برای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به علت تحولات اخیر این کشور و نیز تشدید درگیری با ˈجماعت گولنˈ اهمیت دارد، برای حزب ˈصلح و دمکراسیˈ نیز حایز اهمیت است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، حزب صلح و دمکراسی که از سوی برخی کارشناسان سیاسی از آن به عنوان شاخه سیاسی حزب غیر قانونی ˈکارگران کرد ترکیهˈ (پ.ک.ک) نام برده می شود، اهمیت زیادی برای نتایج انتخابات شهرداری ها به ویژه در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه قائل است.

بر اساس نتایج انتخابات گذشته ترکیه ، درصد آرای این حزب در این کشور نزدیک به هفت درصد است.

مسوولان بلندپایه سیاسی این حزب و برخی سیاستمداران کرد در روزهای اخیر سخنانی در باره اهمیت انتخابات شهرداری ها در 30 مارس ( 10 فروردین ) بر روند حرکت کردها ، خواسته های سیاسی آنان و تشدید نقش ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.ک ˈ پس از انتخابات به زبان آورده اند.

بر این اساس ، ارزیابی سخنان این مسوولان نمایانگر اهمیت این انتخابات در آینده حرکت سیاسی کردهای ترکیه است.

مسوولان حزب صلح و دمکراسی به رغم اینکه به دفعات از دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به علت عدم انجام اصلاحات دمکراتیک مورد درخواست آنان در مناطق کردنشین و در ارتباط با کردها سخن به میان آورده اند، ولی عملا ارتباط خود با دولت آنکارا را قطع نکرده و یک اتحاد نانوشته بین دولت و کردها وجود داشته است .

اتحاد حزب صلح و دمکراسی با دولت ترکیه از سوی احزاب ˈحرکت ملیˈ و ˈ اتحاد ملیˈ که گرایشات ملی گرایانه دارند، به دفعات و با تندترین الفاظ مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر پ.ک.ک نیز به رغم انتقاد از دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در بجای نیاوردن تعهداتش در روند صلح ، تاکنون از شکستن آتش بس با دولت آنکارا سرباز زده است.

فضای آرام در مناطق کردنشین ترکیه و نبود درگیری بین نیروهای نظامی دولت ترکیه با عناصر پ.ک.ک از مهمترین دستاویزهای تبلیغات انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها است که در هر فرصتی مورد تاکید و بهره برداری قرار گرفته است.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان سیاسی، پ.ک.ک و حزب صلح و دمکراسی و اصولا حرکت کردها در مقابل آرام نگهداشتن فضای فعلی در مناطق کردنشین و پرهیز از خشونت، قصد گرفتن امتیاز از دولت آنکارا را دارند.

سخنان ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب صلح و دمکراسی مبنی بر خودمختاری دمکراتیک در مناطق کردنشین بعد از انتخابات شهرداری ها را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد.

خانم ˈگلتن کیشاناکˈ نماینده فعلی مجلس ملی ترکیه و نامزد این حزب برای تصدی شهرداری ˈدیاربکرˈ نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه کردهای ترکیه در مبارزه هویتی خود به پیروزی دست یافته اند ، افزود : کردها خواهان خودمختاری دمکراتیک هستند.

وی در سخنانی تفرقه افکنانه و تهدید آمیز علیه دولت آنکارا گفت: ما خودمختاری دمکراتیک را می توانیم خود اعلام کنیم و اگر دولت آنکارا از لحاظ حقوقی به آن پاسخی نداد، ما خود راسا آن را تاسیس می کنیم.

از سوی دیگر خانم ˈپروین بولدانˈ نماینده حزب صلح و دمکراسی در مجلس ترکیه که در تمامی هیاتهای مذاکره کننده با پ.ک.ک شرکت و بارها با عبدالله اوج آلان در زندان جزیره ˈایمرالیˈ دیدار کرده نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ˈخبرترکˈ گفت: انتخابات محلی 30 مارس در ترکیه علاوه بر خودمختاری دمکراتیک، موضع عبدالله اوج آلان را نیز تقویت خواهد کرد.

انتخابات شهرداری های ترکیه در 30 مارس و نتایج حاصله از آن هرچه باشد، تاثیرات آن در صحنه سیاسی ترکیه برای حزب حاکم عدالت و توسعه و آینده سیاسی این حزب و چه برای حزب صلح و دمکراسی و آینده سیاسی این حزب، تعیین کننده خواهد بود.

نتایج سرنوشت ساز این انتخابات می تواند بر آینده سیاسی ترکیه در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد و حتی سمت و سوی سیاستهای داخلی و خارجی این کشور را مشخص کند.

خاورم**2012** 230**1651
کد N140020