عراقچی در جمع خبرنگاران؛

اظهارات شرمن اعتراف مجدد به حق غنی‌سازی ایران است

سیاست خارجی

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: آنچه خانم شرمن گفته، اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی سازی ایران، ابعاد و اندازه های آن جزء راه حل جامع نیز خواهد بود.


به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حاشیه بیست‌وچهارمین اجلاس اکو در تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر درباره اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه پس از توافق نهایی با ایران،  ایران می تواند غنی سازی محدودی داشته باشد، گفت: طبق توافق ژنو ایران به غنی سازی خود در گام اول ادامه می دهد و در گام نهایی و برنامه جامع نیز یک غنی سازی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این چیزی است که آمریکایی ها و اخیرا خانم شرمن نیز بر آن صحه گذاشته و تاکید کردند که یک برنامه جامع غنی‌سازی برای ایران وجود خواهد داشت و این اعترافی است بر حق غنی سازی و ادامه غنی‌سازی در ایران و کنار گذاشته شدن غنی‌سازی صفر.

عراقچی ادامه داد: بر اساس توافقی که در گذشته انجام دادیم در طول یک دوره زمانی راه حل جامع، ابعاد برنامه غنی‌سازی و چارچوب‌ها و اندازه های آن و نظارت هایی که باید بر آن صورت بگیرد تا از صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل شود، مورد توافق خواهد بود. بنابراین یکی از موضوعات در مذاکرات آتی، این است که در خصوص ابعاد و برنامه های غنی‌سازی ایران منطبق بر نیازهای ایران تصمیم گیری شود و توافق حاصل شود و سپس نظارت هایی که صلح آمیز بودن آن را تضمین کند، برقرار کنیم.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما به طور اصولی از نظارت ابایی نداریم؛ چراکه از صلح آمیز بودن برنامه خود مطمئن هستیم. بنابراین آنچه خانم شرمن گفته اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی سازی ایران، ابعاد و اندازه های آن جزء راه حل جامع نیز خواهد بود.

ادامه دارد...