بانوی نارنجی کیست؟/ تصاویری از تیموشنکو پس از آزادی

کد N139981