دستور پنتاگون برای خرید پرچم های تولید آمریکا

s

نیویورک، ایرنا- وزارت دفاع آمریکا با صدور بخشنامه ای دستور داد که تمام پرچم های ملی این کشور در نهادهای نظامی آمریکا باید صد در صد تولید داخل باشد و هیچ یک از مواد به کار رفته در آن وارداتی نباشد.

به گزارش ایرنا این بخشنامه که روز جمعه توسط پنتاگون ابلاغ شد، تاکید می کند که پرچم های خریداری شده توسط مراکز و دستگاه های نظامی آمریکا باید کاملا تولید داخل بوده و الیاف یا رنگ آن نباید وارداتی باشد.

پنتاگون سالانه هزار تا دو هزار عدد پرچم ملی امریکا را برای مصارف مختلف از جمله مراسم های رسمی یا برافراشته کردن آن در پادگان های نظامی خریداری می کند.

اروپام 2251 **1908
#s
کد N139485