خبر فوری/

انفجار خودروی بمبگذاری شده در هرمل لبنان

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از انفجار خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی مرکز وابسته به ارتش این کشور در هرمل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع لبنانی از انفجار در یک مرکز وابسته به ارتش لبنان در نزدیکی پل العاصی در الهرمل خبر دادند.

این در حالی است که پایگاه النشره انفجار را ناشی از خودرو بمبگذاری شده دانست و به آتش گرفتن تانک ارتش لبنان اشاره کرد.