رئیس جمهور بیمار باز هم نامزد رئیس جمهوری شد

تسنیم نوشت:

رئیس جمهور کنونی الجزایر بازهم برای تصدی این سمت خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد.
به گزارش پایگاه خبری فرانسه 24؛ عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری کنونی الجزایر با وجود کهولت سن و بیماری قلبی برای چهارمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شد.

خبر اعلام نامزدی بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری آتی الجزایر را عبدالمالک سلال نخست وزیر الجزایر اعلام کرد.

52261

کد N139219