مخالفت گروههای عمده بحرینی با توافقنامه امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

آفریقا و خاورمیانه

پنج گروه عمده مخالفان بحرینی با توافقنامه امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه المنامه، پنج گروه عمده بحرینی شامل الوفاق، وعد، الوحدوی، منبر پیشرو، تجمع ملی و الاخاء با صدور بیانیه ای مشترک مخالفت آشکار خود را با توافقنامه امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: توافقنامه امنیتی مانع توسعه و اقدامی دیکته شده از سوی مرتجعان است و با آزادی های عمومی و شخصی در تضاد است.

مخالفان از همه ملی گرایان و شخصیتهای بحرینی خواستند که به مخالفت با این توافق نامه امنیتی برخیزند.

در این بیانیه آمده است: در سیزده نوامبر سال 2012 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سبک جدیدی از توافقنامه امنیتی را به امضا رساندند در حالی که این توافقات از مدتها قبل مورد مخالف ترقیخواهان و ملی گرایان در منطقه خلیج فارس بوده است. این توافقنامه با وجود اصلاحات انجام گرفته در آن همچنان ضد نهادهای جامعه مدنی و شخصیت های سیاسی است و در کویت با این توافقنامه امنیتی مخالفت های فراوانی شده است و مجلس امت کویت با آن به مخالفت برخاسته است.

گروههای عمده مخالفان بحرینی اعلام کردند: اعضای مجالس نمایندگان و مشورتی بحرین با تصویب این توافقنامه علاوه بر این که همه دستاوردهای ملت بحرین را بر باد داده اند جرم تاریخی ضد ملت بحرین و دیگر ملتهای کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده اند.

در این بیانیه آمده است: ما بر آزادی های عمومی  و مردم سالاری تاکید داریم. ما خواستار پیروزی اراده ملتها هستیم.