در جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق/

اختلاف نمایندگان با کمیسیون تلفیق بر سر جداول بودجه حل شد

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابهامات جداول لایحه بودجه گفت: در این جلسه مقرر شد آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده، مبنای لایحه بودجه باشد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از برگزاری جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعتراضات نمایندگان به تغییرات جداول بودجه در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد آنچه در خصوص جداول در کمیسیون تلفیق پیش از جلسه پایانی به تصویب رسیده مبنا قرار گیرد.

در خصوص جمع بندی جلسه امروز هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه مجلس نیز فردا کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه می دهد.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در جلسه فردا صبح به ابهامات بودجه مصوب مجلس و جداول بودجه رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش مهر، در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از نمایندگان به تغییرات جداول بودجه در کمیسیون تلفیق اعتراض کردند. این اعتراضات به حدی شدید بود که برای دقایقی جلسه علنی را به بی نظمی کشاند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات نمایندگان در خصوص تغییر جداول بودجه از بررسی این ابهامات در جلسه مشترک هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی خبر داد.