بیش از 65 میلیارد دلار کسری در تراز پرداخت های ترکیه

داده اقتصادی,بیلان ارزی

آنکارا – ایرنا – کسری در تراز پرداخت های ترکیه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های شکنندگی در اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با 5/16 میلیارد دلار افزایش به 65 میلیارد و چهار میلیون دلار رسید.

به گزارش ایرنا، کسری در تراز پرداخت های ترکیه در سال گذشته بدون احتساب واردات طلا با 983 میلیون دلار بهبود روبرو شد که دولت آنکارا با برجسته کردن این موضوع مدعی بهبود در وضعیت تراز ارزی این کشور شده است.

بررسی بیلان تراز ارزی ترکیه که به تازگی توسط بانک مرکزی این کشور منشتر شد، نشان می دهد در سال گذشته میلادی کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور به عنوان مهمترین قلم تراز ارزی و عامل کسری در تراز پرداخت های این کشور با 14 میلیارد و 486 میلیون دلار افزایش به 79 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید.

در سال گذشته میلادی تحت تاثیر التهابات سیاسی در ترکیه ناشی از تظاهرات ضد دولتی از پارک گزی در میدان تقسیم در ماه مه و عملیات مبارزه با ارتشا و فساد علیه دولت در اواخر سال، میزان خروج سرمایه از ترکیه به بیش از میزان ورود سرمایه خارجی به این کشور رسید.

براین اساس، میزان خروج سرمایه کوتاه مدت خارجی از ترکیه در سال گذشته به 5/13 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که در سال گذشته 12 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد این کشور شد. از سوی دیگر در سال گذشته میزان انتقال سرمایه به خارج با رکورد تاریخی به 4 میلیارد دلار رسید. میزان سود سرمایه گذاران خارجی ناشی از سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری در ترکیه نیز به سه میلیارد و 700 میلیون دلار و درآمد بهره آنها به 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید تا در ظرف یک سال میزان انتقال سود و سرمایه خارجیان ناشی از سرمایه گذاری در ترکیه در ظرف یک سال به 5/13 میلیارد دلار برسد که رقم بسیار قابل توجهی است.

این درحالی است که ترکیه در سال گذشته توانست حدود 12 و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم جلب کند.

ترکیه به لحاظ نداشتن پس انداز داخلی، نیاز شدیدی به تامین مالی از خارج برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود دارد. بهترین گزینه پیش روی ترکیه برای این کار افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما سرمایه گذاران خارجی به جای سرمایه گذاری مستقیم، به انتقال سرمایه کوتاه مدت خود و سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه این کشور اعم از خرید اوراق قرضه دولتی، بخش خصوصی و یا دیگر ابزارهای سرمایه گذاری علاقه نشان می دهند.

این نوع سرمایه گذاری به لحاظ آزاد بودن بازار ارز و پول و سرمایه در ترکیه و بالا بودن نسبت سودآوری آن مورد ترجیح است و البته موجب می شود هرسال مبالغ هنگفتی از این کشور به عنوان سود و بهره به خارج منتقل شود.

براساس بیلان ارزی ترکیه، در سال گذشته درآمد گردشگری ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اقلام درآمد ارزی این کشور با 2 میلیارد و 652 میلیون دلار افزایش نسبت به سال 2012 به 27 میلیارد و 997 میلیون دلار رسید. در مقابل هزینه های گردشگری ترکیه نیز با 732 میلیون دلار افزایش به 4 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید تا خالص درآمد توریستی ترکیه به 23 میلیارد و 180 میلیون دلار برسد.

ترکیه طرح هایی را برای کاهش کسری در تراز پرداخت های خود دارد که البته تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است. مهمترین چالش ترکیه در وابستگی به انرژی از منابع خارجی است. ترکیه همه ساله بیش از 60 میلیارد دلار بابت هزینه انرژی پرداخت می کند.

ترکیه در کاهش کسری با تضاد جدی روبروست. تاکنون تمهیداتی که برای مهار کسری در تراز پرداخت ها به اجرا گذاشته شده، همواره موجب افت سرعت رشد اقتصادی در این کشور شده است. ترکیه به لحاظ کسری فاحش در تراز بازرگانی خارجی نمی تواند از گرداب فعلی در تعمیق تراز پرداخت ها خارج شود.

کارشناسان راه برون رفت ترکیه از این گرداب را در افزایش جدی تولید کالاهای صادراتی و کسری در تراز بازرگانی خارجی می دانند.

با توجه به ساختار بازرگانی خارجی ترکیه که در قبال هر 100 دلار واردات تنها می تواند حدود 60 دلار صادرات داشته باشد، برون رفت ترکیه از این گرداب در یک دوره کوتاه و متوسط در شرایط فعلی متصور نیست.

خاورم/2011**230 **1010
کد N138902