واکنش جهاد اسلامی به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی

آفریقا و خاورمیانه

یکی از رهبران جهاد اسلامی فلسطین به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، احمد المدلل از رهبران جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: چهار میلیون و نیم مسلمان در معرض ذبح، سوزاندن شده و کشتار در آفریقای مرکزی و میانمار قرار گرفته اند.

وی افزود: این جنایات در مقابل دیدگان جهانیان به ویژه کشورهای عربی و اسلامی انجام می شود و احدی نمی تواند در قبال این جنایت ساکت بماند.

المدلل تاکید کرد: سازمان ملل شاهد و ناظر سوزانده شدن خانه و مساجد مسلمانان در آفریقای مرکزی است و کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی در مقابل دیدگان نظامیان فرانسوی رخ می دهد. ما از حوادث آفریقای مرکزی، میانمار و دیگر کشورها ضد مسلمانان رنج می کشیم.

وی افزود: متاسفانه یک میلیارد و نیم مسلمان در قبال آنچه ضد مسلمانان در آفریقای مرکزی رخ می دهد تحرکی انجام نمی دهند. متاسفانه اعراب دارایی های خود را صرف امور بیهوده می کنند و در راستای خوش خدمتی به غرب حرکت می کنند و غرب هم خواهان سلط بر مسلمانان است.