معاون حزب حاکم اوکراین غرب را به غصب قدرت در این کشور متهم کرد

حزب حاکم,غرب

مسکو- ایرنا- ˈاولگ تساریفˈمعاون فراکسیون حزب حاکمˈمناطقˈدرمجلس اوکراین، کشورهای غربی را به غصب قدرت در این کشور با به کارگیری زور متهم کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از ایتارتاس، تساریف روز شنبه در ورزشگاه شهر خارکف اوکراین گفت : در اوکراین غصب مسلحانه قدرت انجام گرفت.

وی کشورهای غربی را در این زمینه مسئول دانست و گفت: آنها به طورفعال برای دسترسی به قدرت در این کشور شرکت کردند.

معترضان از روز جمعه کنترل مناطق مرکزی کی یف را که ساختمان های حکومتی در آن واقع شده است، برعهده گرفتند. دهها نفر از معترضان هم ساختمان دفتر ریاست جمهوری اوکراین را اشغال کردند.

در همین ارتباط، رییس مجلس رادا استعفا کرد و یکی از مخالفان دولت ریاست پارلمان را برعهده گرفت.

مجلس اوکراین بدون حضور نمایندگان عضو حزب مناطق که حدود40 درصد اعضای پارلمان را تشکیل می دهند، تصمیم های مهمی همچون برکناری وزیر کشور و احیای قانون اساسی سال 2004 را گرفت.

مخالفان تلاش می کنند از طریق مجلس، ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری اوکراین برکنار کنند.

اروپام/2242**۵۱۸ **1485** 1064
کد N138792