نیم میلیون جوان آلمانی معتاد به قمار هستند

قماربازی جوانان,برلینر سایتونگ

برلین - ایرنا - نتایج یک مطالعه اجتماعی در آلمان نشان داد نزدیک به نیم میلیون نفر از شهروندان این کشور که اغلب شامل جوانان و نوجوانان است، به شکل بیمار گونه ای به قمار معتاد هستند.

به گزارش ایرنا، روزنامه آلمانی زبان ˈبرلینر سایتونگˈ در گزارشی از این معضل اجتماعی نوشت: براساس آمار بدست آمده از یک گزارش تحقیقی، حدود 438 هزار نفر از مردم آلمان به ویژه جوانان به نحو بیمارگونه ای معتاد به قماربازی هستند و هر روز وقت زیادی را صرف انجام این کار می کنند.

این نشریه آلمانی می افزاید: بر پایه مطالعاتی که به صورت مشترک از سوی مرکز فدرال روشنگری بهداشتی و مرکز بخت آزمایی های آلمان انجام و نتایج آن به صورت عمومی منتشر شده، شواهد حاکی از این است که نزدیک به نیم میلیون نفر از مردم کشور به صورتی گسترده درگیر این معضل اجتماعی هستند.

نکته ای که موجب نگرانی محققان شده، گرایش بالای جوانان 18 تا 20 ساله به قمار است.

به نوشته این روزنامه، از سال 2007 تاکنون نظرخواهی در این زمینه برای چهارمین بار صورت گرفته و هر بار نیز با افزایش تعداد معتادان به قمار همراه بوده است.

اروپام** 1701 **1485** 1337
کد N138629