از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک؛

شبکه ملّی سیاست‌پژوهی راه‌اندازی می‌شود

پایگاه رسمی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری,سیاست

همشهری آنلاین: بر اساس اعلام مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، «شبکه ملّی سیاست پژوهی» با هدف طرح و انتشار ایده‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف و نیز بهبود و ارتقای سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

ایران > سیاست - همشهری آنلاین:
بر اساس اعلام مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، «شبکه ملّی سیاست پژوهی» با هدف طرح و انتشار ایده‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف و نیز بهبود و ارتقای سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه رسمی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مخاطبان شبکه ملّی سیاست‌پژوهی به صورت همزمان شامل همه گروه‌های ذی‌نفع یا مداخله‌کننده در امر سیاستگذاری، اعم از پژوهشگران و دانشگاهیان، سیاستمداران و سیاستگذاران، بخش خصوصی و در نهایت فعالان مدنی و احزاب خواهند بود.

بر این اساس، شبکه ملّی سیاست‌پژوهی خود را ملزم به بهره‌مندی از نظرات و ایده‌های همه این گروه‌ها می‌داند.

در همین راستا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، طراحی نشانه وب سایت «شبکه ملی سیاست‌پژوهی» را در قالب فراخوان به مسابقه گذاشته و به تبیین مشخصات نشانه مورد نظر پرداخته است که این فراخوان از طریق پایگاه رسمی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قابل دسترسی است.