ترکیه گذرگاه مرزی خود با سوریه را بازکرد

سوریه,ترکیه

آنکارا- ایرنا - ترکیه که در پی تشدید درگیری ها بین معارضان و تروریست های سوری، گذرگاه مرزی ˈجلوه گوزˈ نقطه مقابل مرز ˈباب الهواˈ در سوریه را روز دوشنبه گذشته بسته بود ، امروز شنبه دوباره باز کرد .

به گزارش ایرنا، همزمان با گشوده شدن این گذرگاه مرزی ، شمار بسیاری از اتباع سوریه که قصد بازگشت به کشورشان را داشتند به سوی این گذرگاه هجوم آوردند.

خبرگزاری نیمه دولتی ترکیه ˈآناتولیˈ گزارش کرد که بیش از پنج هزار نفر از اتباع سوریه در گذرگاه مرزی جلوه گوز برای ورود به خاک کشورشان در انتظار هستند .

افزون بر آن صدها دستگاه تریلر نیز که چندین روز در این مرز در انتظار ورود به سوریه هستند در مرز تراکم ایجاد کرده اند.

دولت آنکارا در پی افزایش درگیری ها بین معارضان و تروریست های سوری و در اختیار گرفتن منطقه باب الهوا به دست نیروهای معارض سوری ( آن دسته از معارضانی که تحت حمایت ترکیه نیستند)، دوشنبه گذشته گذرگاه مرزی جلوه گوز را بست.

این گذرگاه مرزی بیش از سه هفته بود که به روی رفت و آمد کامیونها و تریلرها بسته شده بود.

خاورم/2011**230 *1446
کد N138602