براساس گزارش اعتبارسنجی موسسه ˈمودیزˈ؛

چشم انداز اقتصادی اسپانیا مثبت اعلام شد

اعتبارسنجی چشم انداز,ال پائیس

مادرید- ایرنا- موسسه اعتبارسنجی ˈمودیزˈ با افزایش یک رتبه اعتبار اقتصادی اسپانیا از Baa3 به Baa2 چشم انداز اقتصادی اسپانیا را مثبت اعلام کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال پاییس، این موسسه در استدلال های خود تصریح کرده است که اقتصاد اسپانیا، موفق شده که به ˈتعادل دوبارهˈ دست یابد و به سوی یک مدل رشد پایدارتر که به دلیل بهبود رقابت پذیری در بخش صادراتی است، برود.

این موسسه در این راستا معتقد است که اسپانیا یک سری گسترده ای از اصلاحات ساختاری در زمینه های کاری، حقوق بازنشستگی و مالیاتی افزون بر احیای سازماندهی سیستم بانکی انجام داده است و همه این اقدامات این پیش بینی حاصل می کند که رشد بیشتر و پایدارتر و بهبودی متداوم در امور مالی عمومی صورت می گیرد.

مودیز در سومین دلیل خود به بهبودی شرایط تامین مالی در اسپانیا اشاره کرده مبنی بر اینکه این بهبودی به خاطر کاهش نرخ ریسک اقتصادی در بانک مرکزی اروپا، بهبودی اقتصاد اسپانیا و تعهد دولت اسپانیا در انجام اصلاحات است.

در هر صورت، مودیز هشدار داد که اسپانیا همچنان به عنوان یکی از موانع اقتصادی خود، کسری بودجه 7 درصدی در سال 2013 و بدهی بالای خود که می تواند در سال 2016 به 102 درصد تولیدات ناخالص داخلی برسد را به همراه دارد. موسسه همچنین می گوید که سیستم بانکی اسپانیا همچنان ضعیف است و پیش بینی می کند که کاهش بیکاری در کشور بسیار کند خواهد بود.

اروپام **1234** 1337
کد N138576