هشدار آمریکا درباره اینترنت خشم دولت ترکیه را برانگیخت

اینترنت

آنکارا - ایرنا - هشدار آمریکا در مورد مصوبه کنترل و نظارت دولت آنکارا بر اینترنت، موجب واکنش خشمگینانه مقامات ترکیه شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ترکیه درباره قانون جدید استفاده از اینترنت در این کشور هشدار داد.

ˈماری هارفˈ درباره قانون جدید استفاده از اینترنت در ترکیه گفت: این قانون به صورت جدی از ظرفیت محدود ساختن آزادی بیان، رسانه ها و اطلاع رسانی از طریق اینترنت برخوردار است.

وی افزود: همانگونه که پیشتر نیز بارها تاکید کرده ایم، ما انتظار داریم ترکیه از آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه ها دفاع کند.

افزون بر آمریکا ، اتحادیه اروپا نیز پنجمین نامه اعتراض آمیز خود درباره تصویب قوانین محدودیت های اینترنتی را به دولت آنکارا ارسال کرد.

آخرین نامه اعتراض آمیز را ˈاستفان فولهˈ مسوول توسعه اتحادیه اروپا خطاب به ˈمولوت چاووش اوغلوˈ وزیر و مذاکره کننده ارشد ترکیه با اتحادیه اروپا نوشته است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا برای اینکه پیام های خود به ترکیه را رسانه ای نکند، از انتشار این نامه خودداری کرده است، اما منابع دیپلماتیک در آنکارا می گویند که در این نامه، فوله از آنکارا خواستار برداشتن گام هایی در باره حفظ استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه بی طرفی حقوقی و شفافیت دولت شده است.

بر این اساس، یک دیپلمات اروپایی نیز به دیدار ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه و مولوت چاووش اوغلو وزیر و مذاکره کننده ارشد ترکیه با اتحادیه اروپا در بروکسل اشاره کرد و گفت: به علت تصویب دو قانون محدودیت اینترنتی و تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه، مذاکرات عضویت این کشور با اتحادیه اروپا در آستانه قطع شدن قرار دارد.

قانون جدید اینترنت به ویژه به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد، بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصیˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کنندهˈ را مسدود کند.

این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد، از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده، به مدت دو سال حفظ کند.

آمریکا پس از تصویب این قانون به دولت ترکیه هشدار داده است .

مولود چاوش اوغلو وزیر امور مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا در این ارتباط گفت: نیازی نداریم که آمریکا در مورد چگونگی استفاده از اینترنت به ما درس بدهد.

وی گفت : اگر قرار باشد در این مورد از کسی درس بگیریم ، آمریکا آخرین کشوری است که باید به آن مراجعه کرد.

مصوبه مجلس ترکیه درباره اینترنت همچنین با انتقادهایی از سوی محافل داخلی و خارجی این کشور مواجه شده است .

حزب حاکم عدالت و توسعه با 319 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه ، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و با تکیه بر آرای نمایندگان خود، لایحه کنترل و نظارت دولت بر اینترنت را به تصویب رساند.

خاورم ** 2010** 230**1651
کد N138450