۳۶ عضو حزب عدالت و توسعه ترکیه استعفا کردند

تسنیم نوشت:

کمیته زنان عضو حزب "توسعه و عدالت" ترکیه از استعفای دسته جمعی ۳۶ عضو این حزب در شهر "ازمیر" خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع؛ ‌معاون رئیس کمیته زنان حزب "توسعه و عدالت" ترکیه از شهر "ازمیر" از استعفای خود به اتفاق 35 عضو دیگر این کمیته در شهر ازمیر خبر داد.
اعضای زن استعفا دهنده از حزب "عدالت و توسعه" ترکیه که همگی از اعضای این حزب از شهر "ازمیر" بودند، در توضیح علت این استعفای خود اعلام کردند: رئیس کمیته زنان عضو حزب "عدالت و توسعه" رفتار بسیار نادرستی با دیگر اعضای این کمیته داشته است.
اعضای مستعفی حزب "عدالت و توسعه" یادآور شدند: متاسفانه رئیس کمیته زنان حزب به جای پرداختن به امور حزب به مسائل شخصی و اهداف شخصی خود پرداخته ومنافع میهن و حزب و شهروندان را در درجه دوم اهمیت فعالیت خود قرار داده است.

5252

کد N138172