تحولات آسیا/

پیشنهاد ژنرال "ریموند اودیرنو" برای مذاکرات ارتش‌ آمریکا و چین/ هند خواستار افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا شد