محسن رضایی: به مذاکره کنندگان هسته ای کمک کنیم

مهر نوشت:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه ما از نظر انتقال قدرت بین نسلی در کشور ضعیف هستیم افزود:دو اصل مهم در اداره کشور است یکی انتقال قدرت بین نخبگان و دیگری انتقال قدرت بین نسل ها که ما در هردو ضعیف هستیم در انتقال قدرت بین نسل ها ضعیفتر ولی انشالله فکری شود تا به طور اصولی این مسئله حل شود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مذاکرات وین گفت: مرحله سخت مذاکرات آغاز شده و همه باید از نظر روحی و معنوی و تخصصی به مذاکره کنندگان کمک کنیم.
وی در مورد انتقادش از عدم وجود نیروهای جوان در دولت نیز گفت: کلا ما از نظر انتقال قدرت بین نسلی در کشور ضعیف هستیم یعنی دو اصل مهم در اداره کشور است یکی انتقال قدرت بین نخبگان و دیگری انتقال قدرت بین نسل ها که ما در هردو ضعیف هستیم در انتقال قدرت بین نسل ها ضعیف‌تر ولی انشالله فکری شود تا به طور اصولی این مسئله حل شود.
/45231

کد N137840