مجلس پیگیر احضار علی مطهری به دادگاه است

ایسنا نوشت:

نایب رئیس مجلس در مورد احضار علی مطهری به دادگاه تاکید کرد که هیأت رئیسه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و هیأت نظارت با دادستانی مکاتبات لازم را انجام می‌دهد که اگر این اتهام در راستای وظایف نمایندگی ایشان بوده باشد، قطعا قوه قضائیه نباید پیگیری کند.
محمدرضا باهنر در نشست خبری که به مناسبت بزرگذاشت روز مهندس برگزار شد، به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. خبرنگاری از باهنر پرسید که هفته گذشته مطهری نماینده تهران توسط دادستانی به دادگاه احضار شده است این در حالی است که هیات‌ نظارت نطق ایشان را در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته است. هیأت رئیسه برای دفاع از جایگاه مجلس و نمایندگان چه کاری خواهد کرد؟
باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: قرار ما در اینگونه موارد برخورد نیست قوای سه گانه باید هم‌افزا، همراه و مسلط بر انجام وظایف و مسئولیت‌ها باشند. البته باید پاسخگو نیز باشند.
نایب رئیس مجلس گفت: در این زمینه نظرمان را از طریق تریبون مجلس اعلام کردیم مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی آزادند و طبق اصول قانون اساسی کسی حق تعقیب آنها را ندارد اما هماهنگی نیز انجام دادیم مبنی بر اینکه بررسی شود آیا اقدام نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. مثلا ممکن است صحبت‌ها به توهین کردن به اشخاص یا متهم کردن آنها ختم شود که این‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این هیات وظیفه رسیدگی به رفتار نمایندگان را دارد براین اساس اگر اتهامی که به آقای مطهری وارد شده است، صرفا در راستای وظایف نمایندگی باشد قاعدتا طبق قانون اساسی ایشان قابل تعقیب نیست و حتما ما با قوه قضائیه مذاکره و تعامل می‌کنیم تا این موضوع را پیگیری نکنند.
نایب رئیس مجلس در عین حال گفت: از طرف دیگر طبق قانون اساسی همه آحاد کشور از مقام معظم رهبری تا بقیه در مقابل قانون یکسان هستند بنابراین اگر خدایی نکرده مسئولی جرم شخصی مرتکب شود قاعدتا باید پاسخگو در برابر محاکم قضایی باشد.
وی تاکید کرد: ما موضوع آقای مطهری را حتما تعقیب می‌کنیم. هیات نظارت با دادستانی هم مذاکره خواهد کرد تا اگر این اتهام وارده در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده است قاعدتا قوه قضائیه نباید پیگیری کند.
/45231

کد N137839