کارشناس آمریکایی:

افزودن موشک‏‎ بالستیک به مذاکرات خواست لابی صهیونیستی است/ مدارک غربی ها دروغین است