کاهش سرمایه گذاری خارجی در ترکیه

سرمایه گذاری,داده اقتصادی

آنکارا - ایرنا - وزارت اقتصاد ترکیه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور در سال گذشته میلادی را 7/12 میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال 2012 ، 1/4 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در گزارش فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در ترکیه که توسط وزارت اقتصاد این کشور منتشر شد، آمده است: حدود 52 درصد سرمایه گذاری ها در ترکیه توسط شرکت های متعلق به کشورهای ˈاتحادیه اروپاˈ بوده است.

این گزارش افزود: در سال گذشته میلادی در مجموع سه هزار و 142 شرکت با سرمایه خارجی در ترکیه تاسیس شد که 182 شرکت آن را شرکتهای دارای سرمایه مشترک ترک و خارجی تشکیل می دهند.

بررسی گزارش وزارت اقتصاد ترکیه حاکی است که بخش عمده توجه خارجی ها به سرمایه گذاری در بخش مواد و تولیدات صنایع شیمیایی ترکیه بوده است. بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی و دخانیات و نوشیدنیها در رده های بعدی قرار گرفتند.

از مجموع سه هزار و 142 شرکت با سرمایه خارجی تاسیس شده در ترکیه در سال گذشته میلادی، یک هزار و 142 شرکت توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک هزار و 127 شرکت توسط کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه ترکیه و 298 شرکت نیز توسط سایر کشورهای اروپایی در ترکیه احداث شده اند.

با احتساب شرکتهای تاسیس شده در سال گذشته میلادی در ترکیه ، تعداد شرکتهای با سرمایه خارجی فعال در این کشور به 36 هزار و 950 شرکت رسید.

تا پایان سال گذشته میلادی 18 هزار و 42 شرکت توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ترکیه احداث شده است که در بین آنها نیز شرکتهای آلمانی با پنج هزار و 651 شرکت در صدر جدول قرار دارند.

انگلیس با دو هزار 635 شرکت در ردیف دوم و هلند با دو هزار و 286 شرکت در ردیف سوم قرار دارند.

در این میان بیشترین شرکت های خارجی نیز در استانبول به عنوان پایتخت اقتصادی ترکیه فعال هستند.

تعداد شرکتهای خارجی فعال در استانبول 21 هزار و 937 شرکت اعلام شده است. پس از استانبول، آنتالیا با داشتن چهار هزار و 46 شرکت، آنکارا با دو هزار و 279 شرکت و ˈازمیرˈ با یک هزار و 944 شرکت در رده های بعدی قرار دارند.

بخش عمده ای از شرکتهایی که در استانبول فعالیت دارند، در زمینه مسکن و مستغلات، لیزینگ و صنایع تولیدی فعالیت دارند.

خاورم/2011**230**1651
کد N137757