نشست‌های محرمانه حمدین صباحی و اخوان المسلمین در مصر

مهر نوشت:

یک روزنامه اماراتی از نشستهای محرمانه رئیس جریان مردمی مصر و اعضای گروه اخوان المسلمین این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان چاپ امارات در گزارشی اعلام کرد: مصری ها خبرهایی را مبنی بر نشستهای محرمانه میان حمدین صباحی رئیس جریان مردمی و شماری از اعضای اخوان المسلمین اعلام کرده اند.

در این نشستها راههای حمایت اخوان المسلمین از حمدین صباحی در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر مورد بررسی قرار گرفته است. این نشستها پس از آن مطرح می شود که "عبدالمنعم ابوالفتوح" یکی از شخصیتهای سیاسی مصر و (وابسته به اخوان المسلمین در گذشته) انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر را تحریم کرد.

در این گزارش گفته شده است: حمدین صباحی به آراء اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر چشم دوخته است و با این گروه که مخالف پیروزی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، منافع مشترک دارد.

حمدین صباحی پیشتر در میان هوادارانش به طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر نامزد شود و به این ترتیب وی به عنوان رقیب عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و سیاستمدار کهنه کار مصر در انتخابات آتی محسوب می شود. حمدین صباحی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیز شرکت داشت و رقیب محمد مرسی در این انتخابات بود.

وی طی روزهای اخیر در سخنانی اعلام کرد که مصر به یک رئیس جمهور غیر نظامی احتیاج دارد.

5252

کد N137725