وزیران خارجه ایران و بلژیک فردا در تهران دیدار می کنند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه بلژیک فردا در تهران با همتای ایرانی دیدار و رایزنی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،دیدیر ریندرز در سفر به تهران علاوه بر دیدار با محمد جواد ظریف با برخی دیگر از مقامات از جمله رئیس جمهور ایران رایزنی خواهد کرد.