کارشناس امور راهبردی در ترکیه:

معارضان در ژنو 2 به دنبال کسب قدرت، با حمایت از تروریسم بودند

سوریه

آنکارا- ˈحسنی محلی ˈ کارشناس امور راهبردی در ترکیه عقیده دارد که دلیل اصلی بی نیجه بودن نشست ژنو 2 تلاش معارضان و مخالفان سوری برای کسب قدرت با ادامه حمایت از تروریسم بود.

مفسر سیاسی روزنامه یورت ترکیه امروز - شنبه - در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با عنوان این مطلب افزود: از نشست ژنو 2 چنین بر می آید که اصرار مخالفان بر ماده پایانی نیز نه به منظور پایان بخشیدن به تروریسم، بلکه برای دستیابی به قدرت است.

وی افزود: با توجه به ترکیب معارضان شرکت کننده در نشست ژنو 2 ، می توان به آسانی دریافت آنانی که می گویند نماینده مخالفان در ژنو هستند، از طرف مردم سوریه انتخاب نشده اند و در حقیقت نماینده کشورها و سازمان های اطلاعاتی مختلف بین المللی و منطقه ای هستند که آنان را راهی ژنو کرده اند.

حسنی محلی با تاکید بر اینکه حتی حقوق این افراد را نیز سازمانهای مخفی می پردازد، افزود: اگر در ژنو تصمیم به آتش بس گرفته می شد نیز، صدها گروه جنگجو در سوریه و از جمله عناصر گروه های تروریستی داعش و النصره، به این تصمیم گردن نمی نهادند ، چرا که آنان از دستورات شورای ائتلاف معارضان پیروی نمی کنند.

وی افزود، آنان در سه سال اخیر همواره با رجزخوانی و به دروغ مدعی هستند که برای آزادی و دموکراسی در سوریه مبارزه می کنند ولی در این مبارزه سرها بریده می شود، زنان مورد تجاوز قرار می گیرند، افراد ربوده شده و تیرباران می شوند، انسان ها مجبور به زندگی قرون وسطایی می شوند و دزدی و غارت، همه جا را فرا می گیرد.

کارشناس مباحث امور راهبردی در ترکیه با اشاره به اینکه اغلب گروههای تروریستی فعال در سوریه ساخته و پرداخته غرب هستند، اضافه کرد: تا زمانی که غرب برای از میان برداشتن آنان تصمیم نگرفته است، جفرافیایی که ما در آن هستیم سالها با این جنایتکاران درگیر خواهد بود.

خاورم ** 2010** 230 **1515
کد N137602