ارتش‌های آمریکا و چین به دنبال برگزاری مذاکرات منظم/سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به پکن

کد N137512