رییس مجلس ملی ترکیه در گفت و گو با ایرنا:

مجلس ترکیه یکپارچه خواهان گسترش روابط با ایران است

کد N137433