دو تظاهر کننده یمنی در استان عدن کشته شدند

عدن و صنعا,تظاهرات

تهران - ایرنا - دو تظاهر کننده یمنی در جریان تظاهرات در استان ˈعدنˈ در جنوب این کشور کشته شدند.

شبکه ˈالمیادینˈ روز شنبه اعلام کرد: تظاهراتی که در پاسخ به دعوت گروه ˈتحرک جنوبˈ در شهر ˈخورمکسرˈ در استان عدن برگزار شده بود، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

نیروهای امنیتی یمن برای متفرق کردن تظاهر کنندگان بسوی آنان تیراندازی کردند که در نتیجه دو نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند.

این تظاهرات با هدف اعلام مخالفت با تقسیم استان های جنوبی یمن برگزار شده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از رسیدن تظاهر کنندگان به میدان شهر خورمکسر، از گاز اشک آور استفاده کردند که ده ها نفر هم با مشکلات تنفسی شدید مواجه شدند.

از سوی دیگر هزاران نفر از مردم در شهر ˈصنعاˈ پایتخت یمن در تظاهرات و راهپیمایی های ضد دولتی شرکت کردند. آنان خواستار سرنگونی حکومت و تشدید تحرکات علیه نظام حاکم شدند.

نیروهای انقلابی در صنعا به ˈعبد ربه منصور هادیˈ رییس جمهوری یمن برای برکناری دولت و تشکیل ˈدولت ملی شایسته سالارˈ اخطار داده بودند که پس از پایان این مهلت، تظاهرات ضد دولتی در صنعا برگزار شد.

تظاهر کنندگان اعلام کردند که رییس جمهوری و دولت خواسته های انقلابیون را نادیده گرفته است، به همین دلیل تحرکات علیه دولت یمن در هفته های اخیر تشدید شده است. آنان از برگزاری مجدد تحصن همانند تحصن های دوره انقلاب این کشور خبر دادند و تاکید کردند که منصور هادی یا باید بار دیگر به خواسته های انقلاب ملحق شود و یا انقلاب دیگری علیه او شکل می گیرد.

تظاهر کنندگان که از میدان ˈتغییرˈ در صنعا اعتراض های خود را آغاز کردند، گفتند که به تحصن نامحدود تا سرنگونی دولت ادامه می دهند.

مشکل بزرگی که پیش روی کشور یمن است، پایان مهلت دوره انتقالی در این کشور است که امروز آخرین روز آن است .

بر اساس طرحی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای یمن پس از برکناری ˈعلی عبدالله صالحˈ اجرا کردند، هیچ یک از نهادهای سیاسی حاکم بر این کشور از جمله رییس جمهوری، از امروز به بعد وجهه قانونی ندارند و در واقع یمن وارد یک خلأ سیاسی می شود.

در همین حال تظاهرات دیگری هم از سوی ˈکمیته سازماندهی انقلابˈ در صنعا برگزار شد که حاضران در آن خواستار محاکمه سران نظام سابق این کشور شدند. این تظاهرات در خیابان ˈ11 فوریهˈ صنعا در حمایت از نظام کنونی، دیروز در یمن برگزار شد.

عده زیادی هم در این تظاهرات با شعار ˈانقلاب ما ادامه دارد و برگشتی به گذشته نخواهد بودˈ، شرکت کرده بودند. این عده، تظاهرات مخالف حکومت را ˈتظاهرات ضد انقلابˈ توصیف کردند. خواسته اصلی شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت از دولت و نظام، سلب مصونیت از سران نظام علی عبد الله صالح و محاکمه آنان و بازگشت اموال غارت شده توسط آنان به خزانه کشور است.

خاورم 1491**1651
کد N137424