اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی با حضور رئیس جمهور آغاز شد

دولت

هفتادوششمین اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور صبح امروز با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است حسن روحانی تا دقایقی دیگر در جمع رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور سخنرانی کند.

در این اجلاس که در سالن همایش های کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران جریان دارد حسن روحانی رئیس جمهور، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور و زالی رئیس سازمان نظام پزشکی حضور دارند.

هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مدت دو روز جریان خواهد داشت.