دادگاهی در نیویورک جاسوسی از مسلمانان را قانونی دانست

حقوق بشر

نیویورک، ایرنا- دادگاهی در آمریکا شکایت چندین گروه اسلامی را علیه فعالیت جاسوسی پلیس نیویورک از اعضای آن رد و اعلام کرد که جاسوسی اداره پلیس نیویورک از این گروه ها و مساجد قانونی بوده است.

به گزارش ایرنا دادگاه فدرال در نیوجرسی آمریکا روز جمعه با رد شکایت گروه های مذهبی اسلامی از پلیس نیویورک، حکم به قانونی بودن فعالیت جاسوسی پلیس نیویورک علیه تشکل های اسلامی و مساجد داد.

چند گروه دانشجویان مسلمان به این دادگاه شکایت کرده بودند که پلیس نیویورک به بهانه تروریسم از اعضای آن جاسوسی کرده و آن ها را تحت فشار قرار داده است.

به گفته آن ها این اقدامات پلیس نیویورک باعث ترس اعضا از مشارکت در فعالیت های دسته جمعی گروه های مذهبی شده و آزادی آن ها را نقض کرده است.

منتقدان می گویند برنامه جاسوسی پلیس نیویورک جنبه ضداسلامی و تبعیض آمیز دارد و باورهای نادرستی پلیس نیویورک از مسلمانان دارد که باید عمیقا مورد بازنگری قرار گیرند.

چندی پیش مرکز ˈائتلاف آزادی های مدنی برای مسلمانان آمریکاˈ یک برنامه گسترده جاسوسی پلیس نیویورک علیه مسلمانان را افشا و اعلام کرد: نقض حقوق مسلمانان در شهر نیویورک توسط پلیس این شهر غیرقابل تصور بوده و زنگ خطر را نه تنها برای جامعه مسلمانان بلکه برای همه کسانی که نگران حقوق شهروندی مردم آمریکا هستند به صدا در آورده است.

بر اساس این گزارش، از سال 2002 پلیس نیویورک با کاربرد روش های مختلف دست به جاسوسی از مسلمانان نیویورک زده است.

در بسیاری از موارد پلیس نیویورک تلاش کرده کسانی را از میان مسلمانان برای جاسوسی استخدام کند.

بر اساس گزارش ها و مصاحبه هایی که مرکز ˈائتلاف آزادی های مدنی برای مسلمانان آمریکاˈ در اختیار دارد، پلیس نیویورک از روش های تهدید آمیز، از جمله لغو اقامت در آمریکا، برای وادار کردن مسلمانان به همکاری استفاده می کند.

اروپام 2251 **1908
کد N136971