پارلمان اوکراین وزیر کشور را برکنار کرد

سیاسی

برکناری زاخارچینکو یکی از پیروزی‌های مخالفان اوکراینی به شمار می‌رود.

پارلمان اوکراین «ویتالی زاخارچینکو» وزیر کشور را از مقام خود برکنار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پارلمان اوکراین زارچینکو را به علت استفاده از خشونت علیه معترضان طی موج ناآرامی ها در این کشور، برکنار کرد.

برکناری زاخارچینکو یکی از پیروزی‌های مخالفان اوکراینی به شمار می‌رود.

کد N136900