حمله رسانه های چین به سیاست آمریکا در قبال دالایی لاما

چین,آمریکا

پکن - ایرنا - رسانه های چین روز جمعه سیاست های باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و دولت وی را در قبال دالایی لاما رهبر در تبعید بوداییان تبت به باد انتقاد گرفتند.

به گزارش ایرنا، رادیو صدای چین، هر دیداری بین اوباما و دالایی لاما را محکوم به شکست دانست و گفت که این دیدار نتیجه باخت - باخت را برای دولت آمریکا به دنبال خواهد داشت.

خبرگزاری شین هوا و تلویزیون مرکزی چین نیز با حمله شدید به اوباما تاکیدکردند چنین دیداری به طور قطع روابط چین و آمریکا را تیره خواهد کرد.

رسانه های چین معتقدند دولت آمریکا در تلاش است دیدار برنامه ریزی شده اوباما و دالایی لاما برای روز جمعه را فرهنگی و مذهبی جلوه دهد در صورتی که دالایی لاما شخصیت مذهبی یا فرهنگی نیست او به دنبال استقلال تبت از چین است .

وزارت امور خارجه چین نیز در بیانیه ای ضمن هشدار به آمریکا تاکید کرد این دیدار روابط پکن - واشنگتن را مخدوش خواهدکرد و مداخله آشکار در امور داخلی چین محسوب می شود.

وزارت خارجه چین از آمریکا خواست ˈبه مداخله جویی ها فورا پایان داده و از اشتباهاتی از این دست پرهیز کندˈ.

خبرگزاری شین هوا امروز گزارش کرد که دالایی لاما و دولت آمریکا تلاش دارند اینگونه جلوه دهند که سیاست اعتدالی و میانه را در باره تبت ترویج و تبلیغ می کنند، اما هدف اصلی از این حقه های قدیمی استقلال تبت است.

این گزارش تاکید می کند که آمریکا و دالایی لاما نمی توانند با رویگرداندن از واقعیات زمینه ساز استقلال تبت و مناطق تبتی نشین چند استان دیگر از چین شوند.

به نوشته شین هوا، ˈآمریکا باید از خواب غفلت بیدار شود. این کشور و دالایی لاما نمی توانند با یک دیدار که نتیجه آن باخت - باخت است برای مستقل کردن تبت از چین بهره بگیرند. سیاست های چین در خصوص تبت روشن است و این منطقه بخش لاینفک خاک چین استˈ.

آساق ** 2100 **1611
کد N136637