رئیس جمهور اوکراین از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داد

واحدمرکزی خبر نوشت:

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیف، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام، اصلاحات قانون اساسی و تشکیل دولت وحدت ملی خبر داد.

4949

کد N136631