سازمان ملل هشدار داد:

تشکیل هسته های بین المللی توسط تروریستهایی که در سوریه می جنگند

آفریقا و خاورمیانه

سازمان ملل متحد در گزارشی درباره تشکیل هسته های بین المللی توسط تروریستهای خارجی که در سوریه با مردم وارتش این کشور می جنگند، هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، در گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد تقدیم شورای امنیت شده و شبکه بی بی سی بخشهایی از آن را منتشر کرده، آمده است این دیدگاه که جبهه النصره قصد حملاتی در خارج از سوریه را ندارد، دقیق نیست، این گروه با القاعده مرتبط است و مشارکت فعالی در درگیریها دارد.

بر اساس این گزارش، تروریستهای بیگانه ای که در سوریه به ارتکاب جنایت مشغول هستند، با جبهه النصره هم مرتبط هستند.

این گزارش آورده است برخی از گروههای مرتبط با شبکه تروریستی القاعده، اقدام به جذب کودکان برای انجام اقدامات تروریستی می کنند، در حالی که این کودکان کمتر از 12 سال دارند، این گروهها همچنین، جوانان را به صفوف فرماندهی خود سوق می دهند.

در این گزارش آمده است کسانی که تجربه هایی در زمینه تروریسم کسب کرده اند، جوانانی هستند که در سنین پایین و آغاز دهه سوم عمر خود هستند و این افراد قدرت آماده کردن نسلهای مختلف را دارند و می توانند به شیوه ها و تاکتیکهای مختلفی دست بزنند که این رویکرد در سومالی، یمن، نیجریه، مالی و سوریه مشاهده شده است.

این گزارش با اشاره به نادیده گرفتن دستورات ایمن الظواهری سرکرده القاعده از سوی گروههای مرتبط با این شبکه اعلام کرده است آدم ربایی با هدف کسب پول به تاکتیک گروههای تروریستی تبدیل شده است.
ماههای گذشته شاهد سرازیر شدن شمار  زیادی از تروریستهای بیگانه به سوریه بوده ایم که از کشورهای متعددی از جمله انگلیس، فرانسه و آمریکا برای جنگ در کنار گروههای تروریستی به این کشور رفته اند.

این در حالی است که هشدارهای بین المللی در خصوص خطرات این تروریستها در صورت بازگشت به کشورهای خود افزایش یافته است.