شبکه تلویزیونی ترکیه: بشار اسد گام به گام به سوی پیروزی پیش می رود

سوریه,ترکیه

آنکارا- ایرنا- شبکه تلویزیونی ˈ اولوسال کانال ˈ ترکیه عنوان کرد که ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه گام به گام به سوی پیروزی پیش می رود.

بر اساس این گزارش، ˈ بشار اسد ˈ پس از بیش از دو سال جنگ داخلی در این کشور به یک پیروزی مهم دیگر نیز دست یافت.

این شبکه تلویزیونی ترکیه به اعلان آتش بس بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان سوری در منطقه ˈبابیلاˈ در این کشور اشاره کرد و یادآورشد که متعاقب این آتش بس نیروهای دولتی سوریه وارد منطقه شدند و مردم منطقه در استقبال از آنان شعار ˈ سوریه واحدˈ سر دادند.

بر این اساس، رییس جمهوری سوریه که در مقابل کشورهای استعمارگر و امپریالیست ها مقاومت می کند با برقراری آتش بس به محاصره بابیلا پایان داد .

شبکه تلویزیون اولوسال کانال همچنین گزارش داد که متعاقب این آتش بس درگیری ها در مناطق ˈکوداسیا، الشام بارزه، بیت الشاهیم، یلدا و اردوگاه یرموک ˈ پایان یافت.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N136418