تاکید حزب الله بر لزوم گنجاندن معادله سه گانه در بیانیه وزارتی

آفریقا و خاورمیانه

حزب الله لبنان بر ضرورت گنجاندن معادله "ملت، ارتش و مقاومت" در بیانیه وزارتی به عنوان چارچوبی برای دفاع از لبنان در برابر تهدیدهای فزاینده رژیم صهیونیستی تاکیدکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، محمد فنیش وزیر مشاور در امور پارلمان و نماینده حزب الله در دولت جدید لبنان خاطر نشان کرد مسائل مربوط به بیانیه وزارتی دولت جدید به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد.

اظهارات وی در پایان نشست کمیته بیانیه وزارتی مطرح شد که منابع خبری از وجود اختلافات در خصوص معادله ارتش، ملت و مقاومت به عنوان چارچوبی برای دفاع از لبنان خبر می دهند که نماینده حزب الله بر ضرورت درج این معادله در بیانیه وزارتی تاکید کرده است.

اما الیاس بوصعب وزیر آموزش لبنان گفته است اعتقادی به اینکه بیانیه وزارتی، دربرگیرنده بیانیه بعبدا خواهد بود، ندارم. وی افزود باید از نیروهای میانه رو لبنان در برابر هجمه تکفیریها حمایت کرد.

سران جریان 14 مارس که از حمایتهای آشکار غربی ها و رژیمهای عربی از جمله عربستان برخوردار است، به صراحت با گنجانده شدن معادله ارتش، ملت و مقاومت در بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان مخالفت کرده اند.

این در حالی است که جبران باسیل وزیر خارجه لبنان وابسته به طیف میشل عون از همپیمانان مسیحی حزب الله گفته است به فرمول جدید در خصوص آوارگان سوری دست یافتیم و درباره تسریع در مجوزهای استخراج نفت توافق کردیم.